Outsourcing logistických služeb

Third Party Logistic (3PL) dává společnostem řadu konkurenčních výhod. WELL PACK nabízí řešení jak ve vlastních skladech, tak v logistických a výrobních provozech klientů doma i za hranicemi. Převzetím odpovědnosti za daný provoz, sektor nebo jeho část, pomáháme našim zákazníkům zvládat složité situace a pružně reagovat na sezónní výkyvy a náhlé změny v poptávce. Nespoléhejte se na agenturní pracovníky!

Shrnutí výhod outsourcingu

  • vysoká míra flexibility
  • zvýšení produktivity v rámci provozu
  • optimalizace nákladů
  • radikální snížení investic
  • transparentní náklady na provoz
  • nulová personální agenda
  • snížení stavu kmenových zaměstnanců

Procesní postup v pěti krocích

  • analýza procesů
  • personální audit
  • návrh řešení
  • implementace změn
  • náběh běžného provozu

Příklady činností a typy služeb

  • příjem zboží – vykládka, kontrola, paletizace, zaskladnění
  • fullfilment
  • vychystávání komponent v režimu „just-in-time“ / „just-in-sequence“
  • výroba – kompletace výrobků, obsluha linek
  • služby přidané hodnoty (value added services)
  • expedice – kontrola, balení, třídění

Upřesněte nám své požadavky zde!
A žádejte reference našich klientů zde!