Коопериране на дейностите в областта на складовата и производствена логистика

Кооперирането на дейностите в областта на складовата и производствена логистика е ефективен начин за осигуряване на логистичните и производствени процеси, за които отговаря договорният партньор. Услугата Wellpack представлява ефективна алтернатива на осигуряването на логистични, складови и производствени операции, извършвани от щатни и наети работници. Дейностите се извършват от грижливо подбрани и обучени работници или от цели екипи във вашите бази.

Складове – разтоварване и завеждане на стоката в склада (retrak, VZV), манипулация със стоката, комплектоване на поръчки (NZV), групиране на стоката, етикетиране, сортиране, комплектоване и опаковане на стоката, работа с оборудването на управлявания склад (VPS, четящи устройства), осигуряване на дейности в хладилни складове

Производствени бази – монтаж, комплектоване, обслужване на съоръженията, работа в трудни условия, непопулярни дейности

… за кой е предназначена услугата?

 • за фирми, обемът на дейностите на които подлежи на сезонни влияния или производствени цикли (експедиционни пикове, стихийност на производствените процеси)
 • за фирми, които искат да оптимизират разходите в областта на вътрешните процеси и личния състав (оптимизация на числеността на щатния персонал – част от задачите се поема от външния доставчик на услуги)
 • за фирми, които ползват сезонни работници или работници, наети от трудови агенции и искат да прехвърлят планирането на човешките ресурси към доставчика на услугите
 • за фирми, които искат да плащат само за действително свършената работа

… преимущества на решението Wellpack

 • доказано увеличаване на производителността чрез преминаване към възнаграждения за възложена конкретна задача, ако е възможно задачата ясно да се дефинира
 • оптимизация на разходите за работна сила, набор и организация на работниците, работните и предпазни средства
 • решение на пикови моменти в експедицията и производството – рязко увеличение на броя на работниците за 24 часа
 • намаляване на разходите чрез ограничаване на трудово-правната администрация
 • ясни, прозрачни разходи
 • гаранция за стабилност на работния екип в случай на дългосрочно сътрудничество
 • непрекъснат мениджмънт и оперативно управление на повереното работно място
 • договорна гаранция и поемане на отговорността за поверения участък или база

… процеси

 • разработване на проектен сценарий и подпис на договора
 • първоначален избор на подходящи работници
 • обучение под ръководството на мениджърите на WP и клиента
 • текущо оперативно управление и мениджмънт на работното място от мениджър на WP
 • текущо наблюдение на ефективността / евентуална оперативна смяна на работника
 • текущо гъвкаво увеличаване на броя на работниците според нуждите на производството, включително рязко увеличаване „от ден на ден”
 • месечни доклади – работни отчети – основа за фактуриране

Уточнете вашите желания тук!
И поискайте референции от нашите клиенти тук!