за компанията

историята на дружеството WELL PACK s.r.o. стартира от 1992 г., когато фирмата W.E.L.L. s.r.o. започна да предоставя складови услуги, опаковъчни и дистрибуторски услуги на местни и чуждестранни фирми предимно в областта Home entertainment. През 2008 г., чрез обособяване на дейностите, свързани с опаковането и логистиката възникна дружеството WELL PACK s.r.o.

Настоящето портфолио на услугите включва складиране в мултиклиентски склад, комплектен аутсорсинг на складовата и производствена логистика, комплексни логистични услуги за електронни магазини, опаковане, групиране, транспорт, дистрибуция на стоки и коопериране на дейностите с базите на нашите клиенти. Предоставяме нашите услуги на редица водещи чешки и чуждестранни фирми в различни области на бизнеса виж нашите референции.

Разполагаме с най-големия капацитет за опаковане и групиране в Чешката република, благодарение на който реализираме мащабни поръчки в кратки срокове и с желаното качество.

WELL PACK

  • ваш партньор за коопериране дейностите във вашите бази
  • специалист по складиране, опаковане, групиране и мануални дейности в големи обеми
  • комплектни услуги под „един покрив“
  • индивидуален подход към нуждите на нашите клиенти
  • флексибилност и надеждност във всеки момент