Výrobní logistika

Nabízíme komplexní služby v oblasti výrobní logistiky, resp. outsourcingu předvýrobní a povýrobní logistiky.

Výrobní logistika zahrnuje především přepravní, skladovací a komisionářské (vychystávací) činnosti, které spojují ve výrobním procesu jednotlivé výrobní kroky a činnosti organizační. V rámci výrobní logistiky Vám nabízíme následující služby:

 • příjem surovin a obalů do výrobního závodu a jejich kontrola
 • uskladnění v zásobním skladu
 • flexibilní zajištění vyškoleného personálu pro logistické operace včetně manipulační techniky
 • vychystání požadovaných materiálů pro výrobní linky
 • odebírání finálních výrobků z výrobní linky
 • přesun polotovarů mezi linkami
 • balení finálních výrobků
 • práce v IS klienta
 • nakládky finálních výrobků – kamiony a železniční vagóny

Důležitou součástí výrobní logistiky je prostorové uspořádání (layout) vnitropodnikových pracovišť – při jeho sestavování klademe důraz především na:

 • respektovatování charakteru výroby
 • vytváření předpokladů pro bezporuchový chod
 • vytváření předpokladů pro provádění pružných změn
 • minimalizování instalačních a reinstalačních nákladů
 • minimalizování materiálových toků a dopravních výkonů
 • optimalizaci vnitropodnikových dopravních sítí
 • rozmístění dílčích ploch v rámci základní plochy